Turun Seudun Jätehuolto

Hankintarenkaan jätteenkuljetuksien tarjouspyyntö - vastaukset esitettyihin kysymyksiin

Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas kilpailuttaa syksyllä 2013 järjestetyn tarjouskilpailun mukaisten syntypaikkalajiteltujen jätteiden kuljetukset jätelaitosten ja hyödyntämislaitosten välillä. Tarjoajien esittämiin kysymyksiin on vastattu. Lue lisää »

Käyttökelvottomat veneet pois saaristosta syyskuussa

Turun Seudun Jätehuolto osallistuu veneiden palautuskampanjaan 3.-7.9. Roope-aluksella kerätään vanhoja soutuveneitä Saaristomeren alueelta ja tavoitteena on helpottaa saaristossa asuvia ja mökkeileviä pääsemään eroon käyttökelvottomista veneistään, joiden kuljettaminen kierrätykseen saattaa muutoin olla hankalaa. Kampanjan järjestää Terhi-veneet, mukana on myös Rouskis ja Pidä Saaristo Siistinä ry. Lue lisää »

TSJ ja Rouskis yhdistyvät Lounais-Suomen Jätehuolloksi

Rouskis Oy:n ja Turun Seudun Jätehuolto Oy:n (TSJ) yhdistymissopimus allekirjoitettiin tänään 17.6.2014 Turussa. Yhdistymissopimuksen allekirjoittivat TSJ:n 14 osakaskuntaa, Rouskis Oy:n 4 osakaskuntaa sekä TSJ ja Rouskis Oy. Lue lisää »

Kaikki uutiset »

Turun Seudun Jätehuolto - yhdessä kestävä ketju

Turun Seudun Jätehuolto Oy on neljäntoista kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Järjestämme seudun asukkaille ja julkisille toiminnoille jätteiden keräys- ja vastaanottopalveluja ja toimitamme jätteet hyötykäyttöön ja tarvittavaan käsittelyyn. Jäteneuvonta opastaa jätteiden vähentämisessä ja lajittelussa.